FÖRETAGSNAMNET

Romsås sykehjem Attendo

Hjemmeside https://www.attendo.no/Roms%C3%A5s-sykehjem
company.profile.city Oslo

Screen Shot 2017-08-08 at 14_45_12.pngAttendo infobox.png

Aktiv og trygg hverdag ut fra dine behov 

Attendo overtok driften av Romsås sykehjem på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune 1. september 2015. Ro

msås sykehjem ligger på Romsås senter i bydel Grorud. Det er lett adkomst, rett ved t-banen i tillegg til gode parkeringsmuligheter. Vi har fire somatiske avdelinger og en skjermet avdeling. Totalt er det 93 heldøgnsplasser. Hos oss setter vi fokus på å styrke individet. Det vil si at beboerne skal ha stor medbestemmelse og påvirkningskraft ut fra sine egne forutsetninger og muligheter, og oppleve trygghet og god omsorg. "Midt i hverdagen" er en rettesnor for oss og vi benytter oss bl.a av det tilbudet Romsås senter og nærmiljøet gir. Vi handler på nærbutikkene, vi samarbeider med treningssenteret og Romsås bad, frivillighetssentralen, Romsås vel, har prosjekter med barnehage, flere prosjekter som er knyttet til generasjonsmøter (unge møter eldre, unge hjelper eldre og Generasjonsmøte M) osv. Vi har åpnet en kafe/restaurant i 1. etasje til glede for beboere, pårørende, ansatte og nærmiljøet. Vi ble kåret til årets enhet 2016 i Attendo Norge. Følg oss på facebook (Romsås sykehjem Attendo) 

Daglig leder

Anne-Lise Skjæveland daglig leder på Romsås sykehjem

Telefon: 0047 911 73 592

e-mail: anne-lise.skjaeveland@attendo.no

Kontakt oss

Ta kontakt pr telefon eller send oss en mail. Vi svarer på mail eller ringer deg tilbake dersom du foretrekker det.

Telefon: 0047 23 43 56 00

e-mail: anne-lise.skjaeveland@attendo.no

Vennligst besøk oss!

Adresse: Romsås senter 1, 0970 Oslo

Om oss

Aktiv omsorg og kvalitetsarbeid

Attendo har siden starten hatt et sterkt kvalitetsfokus og bidratt til utvikling spesielt av sykehjemstjenester. Dette har vi gjort blant annet gjennom å utvikle og dele kunnskap med oppdragsgivere og andre.  

I Norge har vi særlig profilert oss innen aktiv omsorg, ved å ha egne kulturarbeidere og utstrakt samarbeid med aktører utenfor sykehjemmene. Kunst og kultur på sykehjemmet og samarbeid med lokale museer og andre aktører, har gitt mange gode øyeblikk for beboere på Attendos sykehjem.

Attendo har en tydelig struktur for systematisk kvalitetsarbeid, som gjennomsyrer alle deler av foretaket. Fra det lokale kvalitetsarbeidet hvor alle medarbeidere er delaktige, til det overgripende kvalitetsarbeidet, som fokuserer på planlegging, utvikling og oppfølging av kvaliteten i hele foretaket.

IMG_5796.JPG.jpgScreen Shot 2017-08-08 at 14_47_25.png

Karriär

Jobbe i attendo

Atttendo et voksende selskap, og vi er alltid på utkikk etter folk med kompetanse, erfaring og engasjement for å delta i og utvikle vår virksomhet.

Våre ansatte

Attendo Romsås sykehjem har dyktige medarbeidere som jobber tverrfaglig for å sikre god omsorg for den enkelte. Personalgruppen består av sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitører, assistenter, renholdere  og serviceleder. Sykehjemmet ledes av daglig leder som er sykepleier, og hvert team ledes av teamleder. Kvalitetsleder er sykepleier og har ansvar for oppfølging av faglig kvalitet. Hver beboer har en kontaktperson og en ansvarlig sykepleier.

Vårt mål er stolte og engasjerte medarbeidere som trives med å jobbe med eldre og yte service, slik at beboerne opplever en trygg og trivelig hverdag.

Attendo Romsås sykehjem er godkjent lærebedrift, og er med i Opplæringskontorert i Oslo kommune 

Hos oss jobber vi med god individuell omsorg

Hos oss jobber vi med god individuell omsorg og høy kvalitet som fremste drivkraft og målsetting. Å rekruttere, motivere og beholde medarbeidere som deler vår visjon og vårt verdigrunnlag, er en kritisk suksessfaktor i Attendo. Det betyr at vi søker medarbeidere som trives med å arbeide med et tydelig oppdrag, der du må forstå og på en ordentlig måte ivareta våre brukeres og kunders behov uansett om du jobber som hjelpepleier, sykepleier eller fysioterapeut.

Kompetense

Vi har ansvarlig sykepleier på alle avdelinger. Vi har tilsynsleger som dekker alle dager. Sykehjemmet har fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitører. Sykehjemmet er godkjent lærebedrift.

Ønsker å være en del av oss? Les mer på http://www.attendo.no/Romsås-sykehjem

 

Romsås sykehjem - MIDT I HVERDAGEN Attendo overtok driften av Romsås sykehjem på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune 1. september 2015. Romsås sykehjem ligger på Romsås senter i bydel Grorud. Det er lett adkomst, rett ved t-banen i tillegg til gode parkeringsmuligheter. Vi har fire somatiske avdelinger og en skjermet avdeling. Totalt er det 93 heldøgnsplasser. Hos oss setter vi fokus på å styrke individet. Det vil si at beboerne skal ha stor medbestemmelse og påvirkningskraft ut fra sine egne forutsetninger og muligheter, og oppleve trygghet og god omsorg. "Midt i hverdagen" er en rettesnor for oss og vi benytter oss bl.a av det tilbudet Romsås senter og nærmiljøet gir. Vi handler på nærbutikkene, vi samarbeider med treningssenteret og Romsås bad, frivillighetssentralen, Romsås vel, har prosjekter med barnehage, flere prosjekter som er knyttet til generasjonsmøter (unge møter eldre, unge hjelper eldre og Generasjonsmøte M) osv. Vi har åpnet en kafe/restaurant i 1. etasje til glede for beboere, pårørende,

Sosiale medier