Romsås sykehjem - MIDT I HVERDAGEN Attendo overtok driften av Romsås sykehjem på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune 1. september 2015. Romsås sykehjem ligger på Romsås senter i bydel Grorud. Det er lett adkomst, rett ved t-banen i tillegg til gode parkeringsmuligheter. Vi har fire somatiske avdelinger og en skjermet avdeling. Totalt er det 93 heldøgnsplasser. Hos oss setter vi fokus på å styrke individet. Det vil si at beboerne skal ha stor medbestemmelse og påvirkningskraft ut fra sine egne forutsetninger og muligheter, og oppleve trygghet og god omsorg. "Midt i hverdagen" er en rettesnor for oss og vi benytter oss bl.a av det tilbudet Romsås senter og nærmiljøet gir. Vi handler på nærbutikkene, vi samarbeider med treningssenteret og Romsås bad, frivillighetssentralen, Romsås vel, har prosjekter med barnehage, flere prosjekter som er knyttet til generasjonsmøter (unge møter eldre, unge hjelper eldre og Generasjonsmøte M) osv. Vi har åpnet en kafe/restaurant i 1. etasje til glede for beboere, pårørende,

Sosiale medier