Søk

Sør-Trøndelag
Norge
Vest-Agder
Akershus
Nord-Trøndelag
Nordland
Buskerud
Møre og Romsdal
Rogaland
Sogn og Fjordane
Stockholm
Troms
Vestfold
Østfold

Categories

Allmenn
Øvrige Stillinger
Lege
Leder
Bedriftshelse
Psykatri / psykolog
Spesialisering
Psykiatri
Spesialist
Other Services
Anestesi
Pleie / Omsorgsseksjonen
Medical / Healthcare
Rådgiver
Jordmor
Sykepleiere
Fysikalsk medisin og reha...
Fysoiterapi / Fysioterape...
Physical Therapy / Therap...
Psychology / Psychiatry
Social care
professionalGroup.id.

Ledige stillinger

ALLMENNLEGE PRIVAT PRAKSIS

Metro Legesenter AS

Metro legesenter er et privat legesente...

Akershus  |   Full-time  |  Lege, Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Fastlege

Lavangen kommune

Lavangen kommune har ledig  fastlegehjemmel med pt. tjenstested Soløy legesenter.

Troms  |   Full-time  |  Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Fastlege

Tønsberg kommune

Det benyttes System X journalsystem, elektronisk timebestilling og SMS-tjeneste. Alle legene er spesialister i allmennmedisin....

Vestfold  |   Full-time  |  Lege, Øvrige Stillinger, Allmenn

Fastlegeheimel

Luster kommune

Vi er til saman 8 fastlegar og ein turnuslege, 4 er spesialister i allmennmedisin, dei andre er under spesialisering. Kompeten...

Sogn og Fjordane  |   Full-time  |  Bedriftshelse, Allmenn

Fastlegehjemmel

Stjørdal kommune

Triangel legesenterFastlegehjemmel med individuell avtale er ledi...

Nord-Trøndelag  |   Full-time  |  Lege, Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Felles kommuneoverlegestilling (100%) ledig frå våren 2018.

Volda kommune

Gjennom samarbeidsavtale er stillinga delt 50%:50% mellom Volda og Ørsta kommunar, med Volda kommune som arbeidsgjevar....

Møre og Romsdal  |   Full-time  |  Lege, Leder, Øvrige Stillinger, Allmenn

Ledig fastlegehjemmel ved Åssiden legesenter

Drammen kommune

Drammen kommune er en by i vekst og har i dag 59 fastlegehjemler fordelt på 17 legesentre. Vi har nå en ledig fast...

Buskerud  |   Full-time  |  Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Lege i spesialisering

Helse Nord-Trøndelag HF

Klinikk for kirurgi består av akuttmedisinske, kirurgiske og ortopediske avdelinger, samt avdelinger for sengeposter/pol...

Nord-Trøndelag  |   Full-time  |  Lege, Spesialist, Anestesi, Allmenn, Spesialisering

Legevaktslege

Trondheim Kommune

Legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim kommune søker for sommeren 2018 ferievikar...

Sør-Trøndelag  |   Full and / or part-time  |  Bedriftshelse, Øvrige Stillinger, Allmenn

Overlege

Sørlandet sykehus HF

Vi har ledig 100 % fast stilling som ov...

Sør-Trøndelag  |   Full-time  |  Lege, Leder, Spesialist, Anestesi, Allmenn, Spesialisering