Søk

Sør-Trøndelag
Norge
Vest-Agder
Akershus
Nord-Trøndelag
Nordland
Buskerud
Møre og Romsdal
Rogaland
Sogn og Fjordane
Stockholm
Troms
Vestfold
Østfold

Categories

Allmenn
Øvrige Stillinger
Lege
Leder
Bedriftshelse
Psykatri / psykolog
Spesialisering
Psykiatri
Spesialist
Other Services
Anestesi
Pleie / Omsorgsseksjonen
Medical / Healthcare
Rådgiver
Jordmor
Sykepleiere
Fysikalsk medisin og reha...
Fysoiterapi / Fysioterape...
Physical Therapy / Therap...
Psychology / Psychiatry
Social care
professionalGroup.id.

Ledige stillinger

Enhet for helse - kommunejordmor

Sirdal Kommune

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder, med 1830 innbyggere. Mulighetene for friluftsliv er un...

Vest-Agder  |   Full-time  |  Jordmor, Øvrige Stillinger

Ledig stilling som kyrkjeverje/dagleg leiar i Sirdal sokneråd

Sirdal Kommune

Stillinga som kyrkjeverje/dagleg leiar i Sirdal sokneråd er ledig frå 01.04.18. Stillinga er på 100%...

Vest-Agder  |   Full-time  |  

Prosjektleder for folkehelsesatsingen BTI Agder

Sirdal Kommune

Er du opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår? Vil du ta ansvar for å koordinere arbeid med innføring av B...

Vest-Agder  |   Full-time  |  Psykatri / psykolog, Øvrige Stillinger, Psykiatri

Sirdal kyrkjelege fellesråd - Kyrkjetenar og reinhaldar i Tonstad kyrkje

Sirdal Kommune

Kyrkjetenar i Tonstad kyrkjeDet er l...

Vest-Agder  |   Part-time  |