Søk

Kategori

Kommune / offentlig
Sykepleiere
Vernepleier
Tannhelse
Ergoterapeut
LIfe Science
Fysikalsk medisin og reha...
Allmenn
Fysoiterapi / Fysioterape...
Veterinær
Jordmor
Kirurgi
Spesialisering
Lege
Forsker
Biokemi
Kommune
Psykiatri
Rådgiver
Bedriftshelse
Medisin
Fødselshjelp og kvinnesyk...
Onkologi

Ledige stillinger

2 stillinger som arbeidsleder 100 % for Mitra as

Mitra as

Mitra as

  Bedriftshelse

2 x 100 % faste stillinger som miljøterapeuter i Tjeneste for Psykisk helse og rus for Pleie og omsorg administrasjon

Pleie og omsorg administrasjon

Pleie og omsorg administrasjon

  Kommune / offentlig

2. gangs utlysning Vikar for fastlege/kommunelege for LEGEKONTOR VALLE

LEGEKONTOR VALLE

LEGEKONTOR VALLE

  Allmenn

2019/14 - Seniorrådgiver (fast) - lege for Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn

  Allmenn

3 overleger i onkologi for Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

  Onkologi

3 sykepleierstillinger for PLEIE OG OMSORG INSTITUSJONS Tjenesten

PLEIE OG OMSORG INSTITUSJONS Tjenesten

PLEIE OG OMSORG INSTITUSJONS Tjenesten

  Kommune / offentlig

4 miljøterapeuter i turnus for Østensjøveien hus

Østensjøveien hus

Østensjøveien hus

  Kommune / offentlig

50 % Koordinator for Home-Start Familiekontakten for NESODDEN KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSE

NESODDEN KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSE

NESODDEN KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSE...

  Kommune / offentlig

50 % miljøarbeider (natt) for VEFSN KOMMUNE SERVICETORGET

VEFSN KOMMUNE SERVICETORGET

VEFSN KOMMUNE SERVICETORGET

  Vernepleier

50 % miljøarbeider f.t. Helga Viks veg for VEFSN KOMMUNE SERVICETORGET

VEFSN KOMMUNE SERVICETORGET

VEFSN KOMMUNE SERVICETORGET

  Vernepleier