Søk

Troms
Akershus

Kategori

Sykepleiere
Kommune / offentlig
Vernepleier
Ergoterapeut
LIfe Science
Fysikalsk medisin og reha...
Tannhelse
Allmenn
Fysoiterapi / Fysioterape...
Jordmor
Veterinær
Lege
Bedriftshelse
Forsker
Spesialisering
Kirurgi
Kommune
Biokemi
Rådgiver
Medisin
Bedrift
Onkologi
Psykatri / psykolog
Spesialist
Vikariat

Ledige stillinger

100 % fast stilling for Vernepleier for Midtre Gauldal Kommune Enhet Pleie og Omsorg

Midtre Gauldal Kommune Enhet Pleie og Omsorg

Midtre Gauldal Kommune Enhet Pleie og Oms...

  Kommune / offentlig

100 % sykepleierstilling pt avd Miljøtunet for Vefsn kommune

Vefsn kommune

Vefsn kommune

  Kommune / offentlig

100 % sykepleietstilling pt avd Nyrudskogen for Vefsn kommune

Vefsn kommune

Vefsn kommune

  Kommune / offentlig

100% fast psykologspesialist/psykolog for Spydeberg kommune

Spydeberg kommune

Spydeberg kommune

  Kommune / offentlig

2 Sykepleiere - KAD (akutt kommunal døgnenhet) for Dedicare

Dedicare

Dedicare

  Kommune / offentlig

2 x 100 % faste flytstillinger for Sykepleiere for Midtre Gauldal Kommune

Midtre Gauldal Kommune

Midtre Gauldal Kommune

  Kommune / offentlig

2x100% fast vernepleier stilling ved Bjørnebyvn. 1 for Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune

  Kommune / offentlig

3 x 100% sykepleier/vernepleier/miljøterapeut - Løvestad for Spydeberg kommune

Spydeberg kommune

Spydeberg kommune

  Kommune / offentlig

4 x 17,61% faste helgestillinger helsefagarbeider/høgskolest for Spydeberg kommune

Spydeberg kommune

Spydeberg kommune

  Kommune / offentlig

50 % miljøarbeider f.t. avd. Helga Viks veg for Vefsn kommune

Vefsn kommune

Vefsn kommune

  Kommune / offentlig