FÖRETAGSNAMNET

Åfjord kommune

Hjemmeside https://www.afjord.kommune.no

Åfjord kommune består av mange grendesamfunn, fra øyene i vest til høyfjellet i øst.
Tradisjonelt er Åfjord en landbrukskommune, mens Stokksund var særpreget av fiske og fiskemottak. I den senere tid har sysselsettingen i offentlig sektor vokst sterkest. I privat sektor har sysselsettingen økt mest innen bygg og anlegg. Entreprenørbransjen sysselsetter nå ca 19% av den yrkesaktive befolkning og er nå større enn tradisjonelt landbruk.

I hele kommunen er det en økende mengde hytter og fritidshus. Handel og offentlig servicetilbud er svært godt utbygd i sentrumsområdet Her finnes også videregående skole, idrettshall, kommunale industriområder osv.

Historie og befolkning

En rundtur i kommunen viser dette:
I Sørdalen er det landbruk og turisme. Våren 2001 sto det nye minikraftverket Breivold Energi ferdig. Fylkesvei 55 går gjennom dalen og over til Verran kommune i Nord-Trøndelag.

I Stordalen er det barneskole og barnehage med henholdsvis 51 og 20 elever. Også her er landbruk den dominerende næringen. I tillegg finnes industri og turisme.  Stordalselva går gjennom dalen, sammen med Stordalsvatnet er det til sammen 27 km lakseførende vassdrag.

Nordalen er en landbruksgrend uten skole eller barnehage. I tillegg til landbruk står Nordalselva sentralt i dalføret. Det er etter hvert stor aktivitet knyttet til laksefiske og reiseliv, dessuten er det noe småindustri. Fra Momyr, øverst i Nordalen, kan du komme inn til Dåapma - et uberørt fjellområde i grensefjellene mellom Åfjord, Roan, Osen, Namdalseid og Verran. Riksveg 715 går gjennom dalen og videre til Roan, Osen og Nord-Trøndelag.

Årnes er sentrum i kommunen. På strekningen Årnes- Monstad (2 km) er det sammenhengende nærings- og boligbebyggelse. Her finnes Åset skole med 334 elever, fordelt på barne- og ungdomsskole. I sentrumsområdet er det 2 barnehager. En kommunal med 57 barn og en privat med 32 barn.

Åfjord videregående skole har ca. 150 elever.  Skolen tilbyr studier innenfor allmenne, økonomiske, administrative, mekaniske, elektro, bygg, anleggsmaskinfører, tømrer, betong, hotell- og næringsmiddel, helse- og sosial og barne- og ungdomsarbeiderfag.  (nærmere info www.afjord.vgs.no)

For øvrig dekker området de fleste tilbud innen handel og tjenesteyting, med flere butikksenter, hotell, kirke, helsesenter osv. På Monstad er det kommunalt industriområde og kai, byggvare, industri, verksteder, marina, servering osv.

Også i Stokksund er det barne- og ungdomsskole, med tilsammen 80 elever. Stokksund barnehage har 23 barn. I Stokksund er det variert sysselsetting, bl.a. med kommunalt industriområde og kai. Av næringer i området kan nevnes fiskeforedling, butikk, mekanisk verksted, skipsopphuggeri, lakseoppdrett og entreprenørvirksomhet

Stokkøya ble landfast 15.12.2000. På øya er det ca 380 innbyggere. Både skolen og barnehagen ble avviklet høsten 2001 og elevene overført til Stokksund skole. På Stokkøya er det industribygg og kai, fiskemottak, reiselivs- og entreprenørvirksomhet. På øya finnes også Fosens fineste badestrand, Hosensand med den attraktive strandbaren.  

Linesøya ble landfast i 2011. Linesøya har ca 80 innbyggere. I sommerhalvåret mer enn dobles folketallet når hytte- og fritidsfolket strømmer til øya. Linesøya har gode forhold for landbruk og har egen butikk.

Karriere

Åfjord kommunes visjon er Glød, Glede og Utvikling. Vårt lille, men mangfoldige sentrum står foran en spennende utvikling som vil øke servicetilbudet ytterligere. Kommunens kystsentrum, Stoksund, er også i vekst og vekker nasjonal interesse i reiselivssammenheng. Vi er omlag 3300 innbyggere som bor midt i Fosenhalvøyas natur, i underkant av 2 timers biltur fra Trondheim. Vi har et levende kulturliv, videregående skole, full barnehagedekning, blant landets laveste sykefravær og innbyggere som drar lasset sammen.

Hilsen fra ordfører

”KOM TIL ÅFJORD DA VEL"

Velkommen til Åfjord – kommunen midt i Fosen! Hvis du besøker oss kan du risikere å bli overveldet over den frodige og varierte naturen, og føle at du er kommet til ”et Norge i miniatyr”.

Selv bor jeg i Åfjord mye på grunn av den varierte naturen og de mange forskjellige tilbudene som gjør at Åfjord kan by på det meste. Fra sentrum er det maksimalt en halv time til hav, fjell, sjø og sandstrand og kommunen kan tilby to av landets beste lakseelver.

Om du ønsker å bo her eller bare er på besøk kan jeg fortelle at vi har et meget fint sentrum med gode servicetilbud. Godt utbygd eldreomsorg, full barnehagedekning, ny sentrumsbarnehage og ny skole i sentrum. Mer fakta fra meg trenger du ikke. Bruk hjemmesida vår og finn linker til masse informasjon om Åfjord.

Du treffer helt sikkert en Åfjording på din ferd her i kommunen vår, og da tror jeg du får en positiv opplevelse. Vi Åfjordinger er et trivelig folkeslag – vi snakkes!

Velkommen hit til oss!

ÅFJORD KOMMUNE 

* Åfjord kommunes areal er 955 kvadratkilometer.
 * Innbyggertallet er ca. 3200.
 * Årnes ble etablert som kommunesenter på 1950-tallet.
 * Åfjord herred og Stoksund herred ble i 1964 slått sammen til Åfjord kommune.        

Sosiale medier