FÖRETAGSNAMNET

Oslo Universitetssykehus

Hjemmeside http://www.oslo-universitetssykehus.no
company.profile.city Oslo

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Verdiene

Vårt felles verdigrunnlag er de nasjonale verdiene for helsetjenesten:

Kvalitet, trygghet og respekt. Vår kultur skal være: Åpen, lærende og helhetstenkende

Målene

Oslo universitetssykehus skal:

   • Ta utgangspunkt i pasientenes perspektiv

   • Ha et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt

   • Være et fremragende universitetssykehus,

   • en lærende og skapende organisasjon

   • Være en god samarbeidspartner og engasjert samfunnsaktør

Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Sosiale medier